Fontane

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Nematode Ro4

Kreft 1 (D1)

Kreft 6 (O1)

Rust PMTV (Moptop)

Rust TRV

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Sølvskurv

Virus (PVY)

FontaneMatpotetsorter > Pommes frites sorter > Potet > Sous Vide

Avling: 96%
Tidlighet: Middels (4)
Segment: Matpotet, Pommes frites, Sous Vide
Koketype: Litt melen (BC)
Knollform: Rund oval (2)
Knollstørrelse: Middels (6)
Antall knoller: fra 10 til 12
Skallfinish: Mmiddels glatt (6)
Ensartethet: Regulær (7)
Rishøyde: Middels (2)
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Medium gul
Øyedybde: 6-middels
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Fontane er en halvsen sort til pommes frites.

Den er en gul kombinasjonssort egnet til mat og skrelling, men ikke minst til pommes frites.

Sorten har stort avlingspotensiale med middels til store langovale knoller.

 

Dyrkningsråd

Sorten har gode reistensegenskaper, men er litt svak mot stengelråte.

Det er viktig med god opptørking, innlagring og ventilasjon for å sikre gode lagringsegenskaper

God jorddekking anbefales for å unngå grønne knoller

Bestill fra Strand Unikorn Bestill fra Norgro