Fagerlin

Kvaliteter

Protein

Fordøyelighet

FeM

Energi MJ

NDF

Vannløselig karbohydrat

Agronomiske egenskaper (fra 1 til 9)

Konkurranseevne mot ugress

Overvintring

Tidlighet

FagerlinEngelsk raigras > Engvekster

Art: engelsk-raigras
Region: nord, øst, vest
Bruksområder: Slått, Beite
Avling: 2944%
Tidlighet: Middels (5)
Overvintring: Middels, God
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Fagerlin er en diploid raigrassort med middels tidlig skyting og høy tørrstoffavling.

Bestill fra Strand Unikorn