Edison

Kvaliteter

Tørrstoff

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode Ro1

Kreft 1 (D1)

Tørråte knoll

Tørråte ris

Flatskurv

Sølvskurv

Virus (PVY)

EdisonPommes frites sorter > Potet

Avling: %
Tidlighet: Middels (5)
Segment: Pommes frites
Koketype:
Knollform: Lang oval (4)
Knollstørrelse:
Antall knoller: fra til
Skallfinish:
Ensartethet:
Rishøyde:
Skallfarge: Gul
Kjøttfarge: Lys gul
Øyedybde: 6-middels
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Edison er en gul, middels tidlig pommes frites sort.

Sorten har regulære langovale knoller og stort avlingspotensiale.

Den er en tørkesterk sort med gode resistensegenskaper.

Edison har fin skallfinish som gjør at den også er egnet til mat.

 

Dyrkingsråd: 

Sorten egner seg godt til langtidslagring selv ved lave temperaturer.

Den har god risvekst som dekker radene godt.