Nyhet
Bredo

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode

Fusarium

Byggbrunflekk

Grå øyeflekk

Nyhet
BredoBygg > Korn

Avling: 591%
Tidlighet: 98
Type bygg: Seksrads
Segment: Fôr
Stråkvalitet: 6
Strålengde: Middels
HL-vekt: 6
Kornstørrelse: 4
Protein: 4
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Bredo modner et par dager seinere enn Brage

Sorten gir stabil høy avling over hele landet. Den har i forsøkene gitt høyere avling enn Brage.

Bredo har middels langt strå og god stråstyrke. Sorten har svak tendens for aksknekk i overmoden tilstand.

Sorten er sterk mot mjøldogg. Sorten blir middels angrepet av grå øyeflekk og byggbrunflekk.

Bredo har store korn. Hektolitervekt og proteininnhold er middels høgt.

Sorten kan dyrkes over hele landet der det dyrkes bygg. Også godkjent og markedsført i Finland.

Bestill fra Strand Unikorn