Birk

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Byggbrunflekk

Grå øyeflekk

Fusarium

Nematode

BirkBygg > Korn

Avling: 569%
Tidlighet: 97
Type bygg: Seksrads
Segment: Fôr
Stråkvalitet: 5
Strålengde: Middels
HL-vekt: 5
Kornstørrelse: 6
Protein: 3

Birk modner et par dager seinere enn Brage

Sorten gir stabil høy avling over hele landet. Den har i forsøkene gitt høgere avling enn Brage, 6%.

Birk har middels langt strå og god stråstyrke. Sorten har svak tendens for stråknekk i overmoden tilstand.

Sorten er svak mot mjøldogg. Sorten er sterk mot grå øyeflekk og byggbrunflekk.

Birk har meget store korn til å være 6rd sort. Hektolitervekt og proteininnhold er middels høgt.

Sorten kan dyrkes over hele landet der det dyrkes bygg. Også godkjent og markedsført i Finland.