Belinda

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode

Fusarium

Fusarium DON

Fusarium HT2-T2

Havrebrunflekk

BelindaHavre > Korn

Avling: 554%
Tidlighet: 106
Segment: Mat, Fôr
Farge havre: Hvit
Stråkvalitet: 7
Strålengde: Middels
HL-vekt: 6
Kornstørrelse: 7
Protein: 6
Spireevne: 5
Fett: 7
Korn til skall-forhold: 4

Blant de seineste markedssortene i Norge.

Da Belinda kom på markedet for over 20 år siden gav den hele 5-10 % høyere avling en de da dyrkede havresortene. De beste nye norske sortene ligger nå fullt på høyde med Belinda i avling.

I fusariumsforsøkene har Belinda bra spireevne, men relativt høyt DON-innhold. Sorten er svak mot mjøldogg. Som de fleste andre sortene er Belinda sterk mot havrebrunflekk.

I forhold til de fleste andre sorter som dyrkes i Norge har Belinda store korn og høyt fettinnhold. Hektolitervekten og proteininnholdet er middels bra, mens sorten har høy skallprosent. Sorten egner seg bra til grynhavre.

Bestill fra Felleskjøpet