Belinda

Resistenser (fra 1 til 9)1 er svak og 9 er sterk på sykdom

Nematode

Fusarium

Fusarium DON

Fusarium HT2-T2

Havrebrunflekk

BelindaHavre > Korn

Avling: 552%
Tidlighet: 106
Segment: Mat, Fôr
Farge havre: Hvit
Stråkvalitet: 7
Strålengde: Middels
HL-vekt: 6
Kornstørrelse: 7
Protein: 6
Spireevne: 5
Fett: 7
Korn til skall-forhold: 4
Skalaen som går fra 1-9 angir at 1 er lav/lite/dårlig mens 9 er høy/god/stor.

Blant de seineste markedssortene i Norge.

Da Belinda kom på markedet for over 20 år siden gav den hele 5-10 % høyere avling en de da dyrkede havresortene. De beste nye norske sortene ligger nå fullt på høyde med Belinda i avling.

I fusariumsforsøkene har Belinda bra spireevne, men relativt høyt DON-innhold. Sorten er svak mot mjøldogg. Som de fleste andre sortene er Belinda sterk mot havrebrunflekk.

I forhold til de fleste andre sorter som dyrkes i Norge har Belinda store korn og høyt fettinnhold. Hektolitervekten og proteininnholdet er middels bra, mens sorten har høy skallprosent. Sorten egner seg bra til grynhavre.

Bestill fra Felleskjøpet Bestill fra Strand Unikorn