Jobb hos Graminor

Sommerjobb?

Har du lyst til å jobbe med planter, lære noe nytt, være mye ute, ha det sosialt og morsomt på jobb og i tillegg til å bidra til norsk matproduksjon?

Graminor holder til på Bjørke Forsøksgård ved Hamar, og har behov for ekstra hjelp hele vekstsesongen.

Vi arbeider for å skaffe norsk landbruk best mulig sorter til dyrking i Norge, og lager nye sorter potet, jordbær, engvekster og korn.

Arbeidsoppgavene er blant annet vedlikehold og etablering av forsøksfelt, feltnoteringer, åkergåing (registrering av innblanding) og innhøsting.

Godt humør og interesse for plantedyrking er nødvendige egenskaper.

Vi vektlegger også nøyaktighet, og evnen til både å jobbe selvstendig og samarbeide med andre.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, og all nødvendig opplæring vil bli gitt.

Lønn i henhold til tariff, og arbeidstid er 07.30 – 15.30.

Spørsmål og elektronisk søknad rettes til vivian.rognerud@graminor.no

Søknadsfrist er 25. mars, men vi hører gjerne fra deg så snart som mulig!


Åpne søknader

Åpne søknader er alltid velkommen og kan sendes via epost til: graminor@graminor.no