Ansatte

Anja Haneberg

FORSØKSTEKNIKER, POTET OG JORDBÆR

+47 984 52 410

Anton Lier

FORSØKSTEKNIKER, KORN

+47 900 44 164

Arne Vegard Vorkinn

DRIFTSLEDER

+47 416 83 910

Constantin Jansen

FOREDLER, KORN

+47 465 05 459

Dag Røen

FOREDLER, FRUKT OG BÆR AVD.NJØS

+47 975 24 065

Daniel Kjelby

TRAINEE, KOMMUNIKASJON

+47 970 44 702

Espen Sannes Sørensen

NÆRINGSRETTET PHD STUDENT, KORN

+47 478 33 294

Halina Rud

ASSISTERENDE FOREDLER, KORN

+47 952 74 279

Hans Arne Krogsti

REKRUTTERINGSSTILLING, POTETFOREDLER

+47 908 70 837

Helga Amdahl

FOREDLER, ENGVEKSTER

+47 452 33 818

Henriette C R Tornås

FORSØKSTEKNIKER, POTET OG JORDBÆR

+47 400 86 213

Jon Arne Dieseth

FOREDLER, HVETE

+47 908 39 416

Jørgen Sørum

FORSØKSTEKNIKER, ENGVEKSTER

+47 978 82 087

Kristin Børresen

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

+47 950 83 916

Kristin Håland Gylstrøm

ASSISTERENDE FOREDLER, ENGVEKSTER

+47 480 92 751

Leif Bay Sørensen

FORSØKSTEKNIKER, POTET OG JORDBÆR

+47 404 64 970

Margit Oami Kim

ASSISTERENDE FOREDLER, KORN

+47 416 77 196

Mette Bjørke

FORSØKSTEKNIKER, POTET OG JORDBÆR

+47 959 80 972

Mina Korbøl Kroken

FORSØKSTEKNIKER, KORN

+47 415 81 847

Morten Fosse

DRIFTSLEDER AVD NJØS

+47 414 17 060

Muath Alsheikh

FOU LEDER & FOREDLER, POTET OG JORDBÆR

+47 976 99 135

Nikolai Ødegaard

TEKNIKER, KORN

+47 954 34 681

Ole Morten Gjeterud

FORSØKSTEKNIKER, KORN

+47 918 14 236

Randi Smelien

ØKONOMISJEF

+47 957 91 623

Rune Moen

FORSØKSTEKNIKER, ENGVEKSTER

+47 477 55 552

Sidsel Emilsen

MOLEKYLÆRBIOLOG

+47 922 56 226

Stein Bergersen

FORSØKSTEKNIKER, KORN

+47 472 37 587

Stein Harald Hjeltnes

FOREDLER, FRUKT OG BÆR

+47 957 34 576

Stephen van der Kiste

FORSØKTEKNIKER, KORN

+47 975 73 812

Stig Rune Lunde Herbrandsen

MARKED- OG PRODUKTSJEF

+47 900 55 809

Susanne Windju

MOLEKYLÆR FOREDLER, KORN

+47 932 21 473

Sverre Moe

FORSØKSTEKNIKER, FRUKT OG BÆR

+47 915 74 671

Tom Arnesen

FORSØKSTEKNIKER, KORN

+47 906 17 284

Tore Stensrud

FORSØKSTEKNIKER, PRODUKSJON

+47 971 50 422

Valentina D'Este

FORSØKSTEKNIKER, KORN

+47 954 59 537

Vilde Gadderud

FORSØKSTEKNIKER, PROTEINVEKSTER OG HVETE

+47 986 60 384

Vivian Rognerud

FORSØKSTEKNIKER, POTET OG JORDBÆR

+47 412 17 537

Wenche Johansen

FORSØKSTEKNIKER, KORN

+47 996 15 214