Ny teknologi for bærekraftig utvikling av plantesorter

Verdens befolkning er ventet å nå 10 milliarder mennesker i 2050. Denne økningen på nærmere 30% gjør at verdens matproduksjon må økes betydelig. Produksjonen må økes i et stadig mer utfordrende klima samtidig som den må være bærekraftig. Dette betyr at det er nødvendig med en mer effektiv produksjon, med mindre sprøytemiddelbruk, mindre svinn og mindre klimagassutslipp. Nye teknologier i alle ledd i matproduksjonen vil spille en avgjørende rolle for å få til dette.

Graminor utvikler plantesorter for norsk matproduksjon

Graminor sitt samfunnsoppdrag er å utvikle plantesorter som er egnet for vekstforholdene i Norge. Norge har kun 3% dyrkbart areal og kort vekstsesong. For at vi skal kunne dyrke mat i Norge må plantene være tilpasset våre spesielle dyrkingsforhold her nord. Framover vil klima bli varmere og mer ekstremt (mer tørke og mer styrtregn) noe som stiller større krav til framtidens plantesorter. Vi fikk en forsmak på dette i 2018 da den verste tørken på over 100 år rammet Norge. Året før var det kraftig regn i innhøstingsperioden som var en utfordring. Noen av utfordringene framover for matplantene våre vil være at de må være rustet for nye sykdommer (og insekter) som kommer med varmere klima, ha bedre stråstyrke for å motstå kraftig regn og bedre rotsystem for å holde ut tørkeperioder.

Klimaendringer gir nye utfordringer

De pågående klimaendringene fordrer at sortsutviklingen optimeres. For å bidra til å utvikle norsk matproduksjon er det viktig at vi i Graminor følger med og utvikler robuste plantesorter. I dag tar det minimum 12 år fra vi krysser til en ny plantesort er på markedet. Nye teknologier kan effektivisere utviklingsløpet, og her skjer det mye – både dyrkingsteknisk og genetisk

Nye teknologier i sortsutviklingen av planter

I Graminor er vi delaktig i flere prosjekter relatert til nye teknologier på jordet, som innebærer bruk av for eksempel droner, roboter og nye kamerateknologier. Vi jobber også aktivt med ny teknologi relatert til utvikling av sorter med ønskede gener. Vi har investert i en egen bioteknologisk lab for å ta i bruk aktuelle nye bioteknologiske metoder. Da snakker vi ikke om GMO, men om bioteknologiske metoder som Markør Assistert Seleksjon (MAS) og Genomisk Seleksjon (GS). Ved Markør Assistert Seleksjon bruker vi «genkart» hvor vi har DNA-markører til for eksempel sykdommer. Det vil si at vi utifra å lese «genkartet» kan se om en plante er resistent mot en bestemt sykdom eller ikke. Når plantesorter er mer resistente mot sykdommer blir de ikke like svekket av sykdoms- angrep og planteprodusenten trenger ikke bruke like mye sprøytemiddel i produksjonen.  I Graminor har vi jobbet med å utvikle planter som er robuste mot sykdom over lang tid. I tradisjonell resistensforedling må vi så, eller plante ut, aktuelle nye sorter i åkeren og håpe på et sykdomsår med høyt smittepress (for oss er harde sykdomsår bra) for så å  velge ut sorter som er motstandsdyktige. Ved bruk av MAS kan vi effektivt velge ut plantesorter som er resistente mot aktuelle sykdommer på et tidligere stadie i utviklingen og dermed kutte ned tiden i utviklingsperioden. Et eksempel på effektivisering.

Kompetansebygging om genredigering med GENEinnovate

Genredigering (CRISPR) er en ny teknologi som blant annet brukes i plantesortsutvikling i store deler av verden (Asia, Nord – og Sør Amerika, og Afrika). I Graminor er vi delaktig i et forskningsprosjekt (GENEinnovate) hvor hovedmålet er å bygge kunnskap om teknologien. Vi skal gjøre det ved å forske på muligheten for å gjøre norske poteter motstandsdyktige mot tørråte. Lykkes vi kan det bety mindre avlingstap og betydelig mindre behov for sprøyting. Samtidig bygger vi kompetanse, blant annet om utfordringer og risiko knyttet til teknologien. I dette forskningsprosjektet er det flere aktører innen landbruket involvert. Både akademiske fagmiljøer (NMBU) og flere norske avlsorganisasjoner (som GenoNorsvin og Aquagen) er med på kompetansebyggings- og innovasjonsdugnaden om genredigering i tillegg til oss. 

 Ny teknologi for framtiden 

Den teknologiske utviklingen går raskt og det er mye som skjer. For oss som selskap så gjelder det å følge med og klare å være oppdatert på det som kan bli viktige teknologiske verktøy framover. Graminor gjør dette ved bla å være med i forskingsprosjekter og dermed samarbeide og lære av andre forskere i Norge og internasjonalt. Den ene teknologien utelukker ikke nødvendigvis en annen, men er viktig verktøy i en verktøykasse som kan brukes i plantesortsutviklingen. Som et lite selskap i internasjonal sammenheng, har vi ikke kapasitet til å tilegne oss kunnskap innenfor alle områder og er derfor avhengig av godt samarbeid med andre sortsutviklingsselskaper og forskningsinstitusjoner. Ved gode og relevante prosjekter som fremmer effektivitet og presisjon i sortsutviklingen vil vi klare å tilby robuste og produktive plantesorter til den norske matprodusenten også i framtiden.