Ny bioteknologisk plattform for genotyping av planter

For å effektivisere og presisere utviklingen av nye plantesorter etablerer Graminor et eget laboratorium for å utvikle genetiske markører som skal brukes i foredlingsarbeidet på planter. 

Tradisjonell planteforedling er meget tidkrevende. Det å utvikle  en ny kornsort tar over 20 år. Ved å etablere en egen plattform for genotyping tar Graminor et viktig strategisk steg for fremtiden. Plattformen skal på sikt brukes i foredlingsarbeidet på alle plantesortene Graminor har ansvaret for. 

Det første prosjektet som settes i gang  ved etableringen av denne genotyping-lattformen  er utviklingen av et «genetisk kart» (snip chip) for havre. Dette gjøres i samarbeid med partnere fra Finland og Sverige. Prosjektet med uttesting av ny teknologi, som kan øke verdien og utnyttelsen av norsk bioråstoff,  er støttet av Innovasjon Norge med midler fra Bioraffineringsprogrammet.  Bioraffineringsprogrammet skal stimulere utvikling av produksjonsprosesser med utgangspunkt i fornybare bioråvarer. Disse prosessene skal lede frem til nye markedsorienterte produkter.