Muligheter for proteinvekster

Graminor sitt samfunnsoppdrag er å utvikle og teste ut plantesorter egnet for norske forhold. I tråd med vårt samfunnsoppdrag og strategien, samt økende fokus på bærekraftige proteinkilder, har vi fra 2021 inkludert proteinvekster i våre aktiviteter. Graminor er partner i forskningsprosjektet «FutureProteinCrops». Målet er å få kunnskap og utvikle løsninger for fremtidig effektiv og markedstilpasset produksjon.

I dag importerer vi store mengder planteprotein til kraftfôr. Det er imidlertid et sterkt ønske om at andelen av importert fôr i husdyrproduksjonene skal ned. Både innenfor svineproduksjon og økologisk melkeproduksjon har man signalisert et mål om 100 % norsk fôr. Med økende interesse for plantebasert kosthold er det også ventet at etterspørselen etter norskproduserte proteinvekster til mat vil øke.

Erter

I Norge dyrkes det korn og andre frøvekster på cirka 2,9 millioner dekar. Tall fra 2016 til 2018 viser at kun en prosent av arealet har blitt brukt til dyrking av belgvekster som åkerbønne og erter. Det er mulig å øke arealet betydelig. Norske bønder viser økende interesse for produksjon av proteinvekster og for bonden er det interessant å ta inn andre vekster enn kornarter i vekstskiftet. Proteinvekster i vekstskiftet vil bidra til høyere avling samt at proteininnholdet og kornkvaliteten blir bedre. I tillegg vil smittepress avta og behovet for plantevernmidler reduseres.

Det er allikevel utfordrende for produsenten å dyrke erter og åkerbønner. Det er satset lite på utvikling av sorter for norske forhold og det er gjort lite forskning på dyrkingsteknikk på disse vekstene. Proteinvekster er mer krevende å dyrke i Norge enn for eksempel korn, og de gir større sesongvariasjoner i avling. Åkerbønner trenger lang sesong for å modnes. Tilgang på tidligere sorter kan bidra til å utvide dyrkingsområde for proteinvekster i Norge. Vi har ikke egen sortsutvikling på proteinvekster i Norge, derfor er et prosjekt en god start for å innlemme aktiviteter på dette området. Det trengs sorter som har en fysiologi som gjør dem tilpasset til den norske vekstsesongen, og som har nødvendig resistens mot aktuelle skadegjørere.

Proteinvekster – fra venstre åkerbønne, ert og lupin

Prosjektet, som er ledet av NMBU, har bred tilnærming og skal se på alt fra agronomiske utfordringer, integrert skadedyrbekjempelse, potensialet for bruk i industrien og sortsprøvingen. Graminor skal identifisere aktuelle sorter som kan være aktuelle for norske forhold. Sortene skal da testes ut i forsøksfelt over en tre-års periode der ulike egenskaper registreres. Målet er å få til en kjernekolleksjon av sorter som er egnet for norske forhold som kan utvikles videre. Prosjektet skal utvikle tilpassede dyrkingsteknikker til disse aktuelle sortene for å kunne gi en mer avlingsstabil dyrking. Dette for å få frem de ønskede kvalitetskriteriene til mat og fôr, inkludert krav til moderne prosessteknologi. Dersom prosjektet lykkes vil det være til nytte for samfunnet i å redusere avhengigheten av importert protein til mat og fôr, og bidra til utviklingen av bærekraftig landbruk i Norge.