Hassel og Nansen – nye potetsorter fra Graminor

Hassel og Nansen er to nye potetsorter fra Graminor. De nye potetsortene er laget for norske forhold for den norske potetdyrkeren og forbruker.

Hassel (G05-0045) er en gul tidligsort som kan høstes tidligere enn alle de andre sortene som er på markedet i dag. Den er en matpotet med god smak og som gir god avling. Den er spesielt sterk mot flatskurv.

Nansen (G06-1150) er en halvtidlig rød matpotet som kan være et godt alternativ til Asterix. Den gir høy avling, har svært god smak, glatt skall, pent utseende og også flott farge etter koking. Nansen er sterkere enn gjennomsnittet når det gjelder skadegjørere og spesielt motstandsdyktig mot tørråte.

Nyhets- og verdiprøving for nye potetsorter

Hvert år krysser Graminor frem nye potetsorter hvor målet er å lage en ny sort som er bedre enn potetsortene som er på markedet i dag. Selve utviklingen av en ny sort kan ta så mye som tolv år. Etter kryssingen blir nye sorter utvalgt over flere år basert på gitte egenskaper som avling, smak, utseende med mer. Når vi får en potet kandidat som lover bra, så må den til utlandet for en DUS-test (nyhetsprøving). DUS-testen viser om sorten kan skilles fra andre sorter (Distinctness), er ensartet (Uniformity) og stabil (Stability) i sine egenskaper. Nyhetsprøvingen utføres i utlandet, på oppdrag fra Mattilsynet. Både Hassel og Nansen har bestått DUS-testen og ble rettsbeskyttet i møte i Plantesortsnemnda den 30. november og fikk da tildelt planteforedlerrett og navn. I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at de nye sortene gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere. Når potetene er sterke mot skadegjørere bidrar dette til at bonden kan redusere bruken av plantevernmidler.

De to sortene har fortsatt et år igjen i verdiprøving før de kan godkjennes for oppføring i norsk offisiell sortsliste. Verdiprøving innebærer at den nye sorten dyrkes i forsøk sammen med allerede godkjente sorter og sammenlignes med disse for flere viktige egenskaper som:

  • avlingsnivå
  • tidlighet
  • antall og størrelse av knoller
  • innhold av tørrstoff og stivelse
  • motstandsevne mot sjukdommer som tørråte, stengelråte og ulike typer av skurv og virus.

Verdiprøvingen i potet utføres av Norsk Institutt for Bioøkonomi (Nibio) på oppdrag fra Mattilsynet. De kan godkjennes av Mattilsynet våren 2018 etter at NIBIO har avgitt rapport om resultatet av verdiprøvingen.

 Både Hassel og Nansen er under oppformering hos Strand Unikorn og Norgro.

Oppkalt etter polfarere

Begge potetsortene har fått navn etter kjente norske polfarere. Hassel har navn etter Sverre Helge Hassel (1876-1928), en av de første fem til å nå Sydpolen sammen med Roald Amundsen. Nansen etter Fridtjof Nansen (1861 – 1930) kjent polfarer og fredsprisvinner som blant annet ledet Grønlandsekspedisjonen som var de første til å krysse innlandsisen på Grønland med ski.