Graminors suksess i østerled

Norske kornsorter har hatt stor framgang i Finland på 2000-tallet, og arealet med norske sorter er nå større hos våre naboer i øst enn her hjemme. Det dyrkes nå mer Demonstrant, Brage og Ringsaker i Finland enn i Norge.

Tekst og foto: Håvard Simonsen for Samvirke.

Kjente norske sorter som Demonstrant vårhvete, Brage bygg og Ringsaker havre har falt i god jord hos finske bønder. Finnene bruker også flere norskutviklede sorter som knapt dyrkes her hjemme. Eksempler er havresortene Avetron og Marika og 6-radsbygg som Vilde, Toria og Ragna. Salgskurven vår i Finland har steget jevnt de siste 13-14 åra. De norske sortene har nå ca. 14 prosent av det finske markedet, sier Hans Jacob Lund, som er produktsjef i Graminor. Samvirke var med da Yara  og Graminor inviterte forskere, rådgivere og såvareforhandlere til Yara sin forsøksgård Kotkaniemi nordvest for Helsingfors i sommer.

I Norge har Graminor-sortene rundt 50 prosent markedsandel, men det finske kornarealet er fire ganger større enn det norske, og dermed dyrkes norske sorter på et større areal i Finland enn her hjemme. I 2014 var det «norske» arealet 1,59 millioner dekar i Finland, mot 1,3 millioner dekar i Norge. Det er finske Kesko som de siste åra har stått for markedsføring og salg av Graminor-sortene. Salgsrettigheter og lisensinntekter styres imidlertid enn så lenge også av tidligere avtaler med Swalöf Weibull (SW) og Lantmännen. I 2015 var Graminors samlede royaltyinntekter fra salget i Finland ca. 1,5 millioner kroner, forteller Lund. Mens norske korndyrkere bruker 70 prosent sertifisert såvare, er andelen i Finland bare 20 prosent. Finske bønder betaler imidlertid halv lisens til sortseierne for bruk av eget såkorn, en ordning som i følge Lund fungerer godt.

Kotkaniemi Kristin Borresen Hans Jacob Lund 1v2lite

Graminors norske kornsorter har falt i god jord i Finland konstaterer markeds- og kommunikasjonssjef Kristin Børresen og Produktsjef Hans Jacob Lund.

Engvekster og jordbær

Hos Graminor ser de et enda større potensial i tida framover.

Vår samarbeidspartner Kesko har 25 prosent av det finske såvaremarkedet, så det bør ligge muligheter bare i det. I tillegg har vi stor tro på salg av engvekster. Både timoteisorten Liljeros og kløversorten Gandalf, som begge er godkjent i Finland og under oppformering, er svært interessante. Det samme er også eldre og mer kjente norske sorter, sier Lund. Graminor har i år også de nye jordbærsortene Nobel og Saga til prøvedyrking i Finland. Det finske jordbærmarkedet er ganske likt det norske og dyrkingen foregår i stor grad på friland. Dermed er norske sorter med stor vekt på smak og vinterherdighet aktuelle. Det vil imidlertid ta noe tid før norske sorter kan godkjennes for det finske markedet.

Graminor har også et par aktuelle bringebærsorter og nye tidligsorter i potet som kan være interessante i Finland.

Finske krav

Dyrkingsforholdene for havre er nær identiske i Norge og Finland. Finnene selger imidlertid mye havre til eksport og er opptatt av høy hektolitervekt og god «grading», det vil si en jevn kornstørrelse, sier havreforedler Trond Buraas i Graminor. Hans «egen» tidlige sort Avetron gjør det bra i Finland, men også Ringsaker og Marika går unna.Finnene har andre baketradisjoner enn her hjemme og stiller derfor noe andre krav til blant annet glutenkvalitet i hvete. Så langt er det særlig Demonstrant som har blitt populær av de norske vårhvetesortene, mens Mirakel, som har hatt kjempesuksess her hjemme, foreløpig ikke dyrkes i særlig grad i Finland. Av de norske byggsortene er Brage mest populær hos finnene, men de dyrker også Edel, Vilde, Ragna og Toria.Kotkaniemi Trond Buraas 2lite

Havreforedler Trond Buraas med hans «egen» sort , tidlighavren Avetron som er møtt med stor interesse i Finland.

Generelt er det mye større konkurranse i det finske såvaremarkedet med raskere rullering av sorter. Det er derfor viktig hele tiden å ha nykommere på gang, sier Lund.Kotkaniemi Dahle Repstad 1lite

Felleskjøpets Wenche Myhre Dahle som sitter i styret i Graminor og produktsjef for såvarer , Jon Atle Repstad, fikk innblikk i det finske markedet og Yaras forsøksvirksomhet i landet.

Graminor

Planteforedlingsselskapet Graminor utvikler nye sorter korn, engvekster, potet og jordbær tilpasset norske og nordiske vekstforhold. Formålet er å sikre tilgang på variert, klimatilpasset og sykdomsfritt sortsmateriale. Graminor tester også utenlandsk plantemateriale som er aktuelt for Norge. Felleskjøpet Agri er største eier i Graminor med 36,7 prosent. Staten ved Landbruks- og MatdepartementetNibio og NMBU eier 34 prosent, Lantmännen SW Seed 15,1 prosent, Strand Unikorn 9,4 prosent og Gartnerhallen 4,8 prosent.