Graminor forbereder Norge for fremtiden med Climate Futures

1. Oktober starter offisielt det nye forskningssenteret Climate Futures opp, et senter for forskningsbasert innovasjon som har som mål å forberede flere sektorer for de kommende klimaendringene. Blant sektorene er jordbrukssektoren, og Graminor deltar i arbeidet.

Graminor deltar i det åtte år lange forskningssamarbeidet Climate Futures, et senter for forskningsbasert innovasjon som skal jobbe for å forberede flere sektorer for kommende klimaendringer. Senteret starter offisielt 1. oktober og er et samarbeid mellom nesten 40 partnere fra forskjellige sektorer som blir sterkt påvirket av klimaendringene og som det er viktig for samfunnet og økonomien at kan fungere godt også i en klimaendret fremtid. De involverte sektorene er energi, shipping, forsikring, ledelseskonsultering, risikostyring, vann, det offentlige og landbruk.

Climate Futures sitt formål er å minimere risiko blant sektorer som er sterkt utsatt på grunn av klimaendringene. Forskningssatsingen er delt opp i forskjellige underprosjekter som skal jobbe med konkrete problemstillinger innenfor de forskjellige sektorene og skal samlet jobbe for å øke forutsigbarhet og minimere risiko. I år som for eksempel 2018 da landbruket ble veldig sterkt rammet av tørke kan det tenkes at jordbruksnæringen hadde klart seg bedre om de hadde visst akkurat hvor stor tørken ville bli lengre tid i forveien og kunne gjort annerledes valg, for eksempel å satse mer på tørkeresistente plantesorter.

Et av satsingens hovedmål er derfor bedre vær- og klimavarsling, der prosjektet vil jobbe på flere tidshorisonter. Det skal utvikles bedre månedsvarsel, sesongvarsel og varsler på så mye som ti år. Graminor deltar blant annet fordi dette hjelper direkte på målet vårt om å gjøre det lettere for Norges bønder å drive med jordbruk gjennom å gjøre det lettere å ta informerte valg innen blant annet hvilke arter og sorter som kommer til å gi best resultat på et gitt år.

Nøyaktig informasjon om fremtidig klima er av enormt stor verdi for Graminors arbeid. De komplekse sammensetningene av forskjellige egenskaper i planter blir i veldig høy grad påvirket av interaksjonen med klima og miljøet rundt planten, og i Graminors arbeid med å anskaffe og utvikle fremtidens klimatilpassede planteliv har nøyaktig fremtidsvarsling av klima avgjørende verdi. Utvikling av nye sorter tar fra 10 til godt over 20 år og god informasjon lar planteforedlere mer effektivt ta de rette valgene for fremtiden. I delprosjektet Sustainable Food Production, som har som mål å øke forutsigbarhet for bønder og sjømatprodusenter, vil Graminor delta med data relatert til planteutvikling, etablere nødvendige feltforsøk og utføre genotypiske og fenotypiske analyser.

Prosjektets partnere er:

NORCE

Nansensenteret

Meteorologisk institutt

Norsk Regnesentral

Norsk Handelshøyskole (NHH)

Samfunns- og Næringslivsforskning

Statistisk Sentralbyrå

Universitetet i Bergen

Graminor

Norges Bondelag

Norsk Landbruksrådgivning

Fylkesledelsen i Innlandet, Vestland, Viken, Trøndelag, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Nordland, Agder og Rogaland

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSP)

Miljødirektoratet

Vestland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Agder Energi

BKK

G2 Ocean

Gartnerhallen

Golden Ocean

KLP

Safetec

StormGeo

Tryg forsikring

Western Bulk