Graminor del av det internasjonale panelet for Svalbard Globale Frøhvelv

Frøhvelvet på Svalbard ble åpnet av den norske regjeringen i februar 2008. Her ligger frø fra hele kloden langtidslagret. I forbindelse med ti-års jubileet er Kristin Børresen i Graminor oppnevnt som medlem av det rådgivende internasjonale panelet for Svalbard Globale Frøhvelv.

Formål med Svalbard globale frøhvelv

Hensikten med Frøhvelvet er å tilby et sikkerhetslager av duplikater av frø som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker over hele verden. Målet er å bevare den genetiske variasjonen innen verdens matplanter, og dermed sikre at mat- og nytteplanter ikke utryddes i lokale eller globale katastrofer som krig, terrorisme og naturkatastrofer. I frøhvelvet ligger per i dag over 5.000 plantearter av viktige matplanter som for eksempel bønner, korn, poteter og ris.

Plantegenetiske ressurser for fremtidig matproduksjon

Plantegenetiske ressurser er råmaterialet som forskere og planteforedlere – som Graminor – bruker til å utvikle nye plantesorter for fremtidig matproduksjon. Samfunnsoppdraget til Graminor er å utvikle nye plantesorter for norske og nordiske vekstforhold, og flere av sortene Graminor har utviklet ligger lagret på Svalbard. Nye og forbedrede sorter trengs for å dyrke mer og bedre mat, for å gjøre avlinger resistente mot nye skadedyr og plantesykdommer, og for å tilpasse seg endret klima og nye vekstforhold. Når genetisk mangfold blir redusert, er det uopprettelig. Vi mister ikke bare en del av vår kulturarv og historie, men jordbrukets muligheter til å møte de nye utfordringene knyttet til klimaendringer og å brødfø en voksende befolkning blir også betydelig redusert.

Sikkerhetskopier av plantesorter

Undervisningsfilmen «Sikkerhetskopien», hvor Graminor er med, ble laget i forbindelse med fem-års jubileet til Svalbard Globale Frøhvelv. I filmen gis det en grundig gjennomgang av frøhvelvets funksjon, hvorfor bevaring av plantesorter er viktig for fremtiden og hvorfor Svalbard er det optimale stedet for lagring av sikkerhetskopier av verdens matarv.


Internasjonalt rådgivende panel

Hovedoppgaven til det veiledende internasjonale panelet er å gi råd i forbindelse med daglig drift og aktiviteter for frøhvelvet. Partene som finansierer og driver Svalbard Globale Frøhvelv er; Landbruks- og matdepartementetGlobal Crop Diversity Trust og Det Nordiske Genetiske Ressurssenteret (NordGen). Det er også disse som oppnevner medlemmene til det internasjonale rådgivende panelet. Panelet består av representanter for genbanker og andre interessenter. Kristin er den norske representanten, og ble utnevnt til det rådgivende panelet av Landbruks – og matdepartementet.

Ti – års jubileum

Svalbard Globale Frøhvelv skal feire ti-års jubileum 26. februar 2018 med seminarer, inviterte gjester og nye frøleveranser. Det første møtet i det internasjonale rådgivende panelet vil sammenfalle med ti -års jubileet.

For mer informasjon om Svalbard Globale Frøhvelv: www.seedvault.no