Utvikling av hvetesorter med bedre motstandsdyktighet mot Fusarium

«Genetic architecture of fusarium head blight disease resistance and associated traits in Nordic spring wheat»

Graminor og NMBU samarbeider i et prosjekt for utvikling av hvetesorter med bedre motstandsdyktighet mot Fusarium.

Graminor og NMBU har i en studie avdekket områder i hvete-genomet som er viktige for motstand mot den skadelige Fusarium-soppen. Det er blitt utviklet og testet genetiske markører for disse områdene i genomet som viser god effekt, og disse markørene kan nå benyttes av Graminor i arbeidet med å utvikle hvetesorter med bedre motstandsdyktighet mot Fusarium-soppen og dens skadelige soppgifter (mykotoksiner).

Resultater fra denne studien er nylig publisert i tidsskriftet Theoretical and Applied Genetics.