Forskningsprosjekt for over 16 millioner til Graminor

«Dette er en stor anerkjennelse av Graminor sitt foredlingsarbeid og vår innsats for å øke matproduksjon basert på norske ressurser» sier FOU-leder Muath Al Sheikh.

Prosjektet med tittelen: «Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat “ er et fireårig prosjekt finansiert av Forskningsrådet (BIONÆR). Målet er å implementere nye genom-baserte foredlingsverktøy som kan effektivisere Graminors hveteforedlingprogram. Resistens mot aksgroing vil bli brukt som case, siden dette er den viktigste egenskapen som må forbedres for å sikre en stabil bakekvalitet basert på norskprodusert hvete. Dette prosjektet er en implementering av resultatene som kom ut av et stort hvete-genom-sekvenserings prosjekt  (ledet av Professor Odd Arne Olsen, NMBU) som ble avsluttet i 2015 hvor Graminor var norsk partner fra næringslivet.

Den politiske målsettingen om økt norsk matproduksjonen forutsetter en økning i produksjonen av norsk hvete til mat. Alle hvetesortene på det norske markedet i dag har det genetiske potensialet som trengs for god bakekvalitet, men denne kvaliteten blir ofte ødelagt av aksgroing på grunn av utsatt høsting som følge av regn. Manglende resistens mot aksgroing er den viktigste årsaken til nedklassifisering av hvete til fôr både i Norge og våre naboland med lignende klima. Nedklassifiseringen påfører bønder, mølle og bakeindustrien store økonomiske tap. Med klimaenderinger der det er forventet økning i nedbørsmengden er det viktig å ha hvetesorter som har økt resistens mot aksgroing.  For Graminor er det et viktig strategisk grep å utvikle slike sorter.

Graminor er prosjekteier og prosjektleder. Viktige samarbeidspartnere og bidragsytere inn i prosjektet er : NMBU, Nofima, Strand UnikornNorges MølleneCIMMYT (Mexico), MIPS (Germany), University of Adelaide (Australia), Sichuan Academy of Agricultural Sciences (China).