Bli kjent med våre ansatte!

Fremover ønsker vi å vise frem de som til sammen utgjør Graminor – nemlig våre flotte ansatte! Vi ønsker å høre hva deres arbeidsoppgaver er og hva som er motivasjonen i deres arbeid. Først ut er Vilde Gadderud, forsøkstekniker korn og proteinvekster.

Hva er dine arbeidsoppgaver i Graminor?

«Vi jobber jo litt prosjektbasert, så for tiden er mine arbeidsoppgaver blant annet å prøve ut sorter av åkerbønner og erter fra foredlerfirmaer i andre land. I år har vi testet sorter fra Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Litauen, Tsjekkia og Polen, for å se om noen av disse har egenskaper som gjør at de vil fungere godt å dyrke også i Norge. Noe som er veldig spennende!

I tillegg til dette jobber jeg også i et prosjekt kalt Sproutresist, hvor vi leter etter aksgroing-resistens i hvete. Så jeg vil si at jeg har en godt variert arbeidshverdag.»

Hvorfor er det så viktig å sette et større fokus på proteinvekster i Norge?

Proteinvekstene har mange fordeler i tillegg til at de har en høy proteinprosent. Blant annet har de blomster som tiltrekker seg pollinerende insekter og bidrar til biologisk mangfold.

De har nitrogenfikserende bakterier som fikserer nitrogen i lufta til nitrogen plantene kan bruke benytte seg av i jorda. Dette gjør at en ikke trenger å gjødsle hverken proteinvekstene, eller vekstene påfølgende år.

De kan forhindre pakking av jord i et ensidig vekstskifte og de kan bidra til å øke norsk verdiskapning og selvforsyningsgrad, både når det kommer til protein til dyrefôr og norske vegetarprodukter. Per dags dato importerer vi kun sertifisert soya til Norge, hvilket gjør oss veldig sårbare med tanke på fåtallet av produsenter som er plassert på andre siden av jorda. Derfor er det viktig for norsk matsikkerhet at vi produserer norsk planteprotein. 

I et fremtidig perspektiv, hva ønsker du å utrette her i Graminor?

Målet mitt med prosjektet i proteinvekster er å kunne minske risikoen for bøndene i forhold til å dyrke proteinvekster. Jeg skal finne sorter med høy avling, som er sykdomsresistente og små nok frø til at bønder kan bruke egen maskinpark til såing og tresking. For erter gjelder også stråstyrke, så derfor er det så fint at vi nå har dette prosjektet som tar for seg ulike problemstillinger ved det å dyrke proteinvekster.

Hvorfor liker du så godt å jobbe hos Graminor?

Det som er så fint med Graminor er at vi ikke er så mange, så alle blir sett og hørt.

Les mer om utvikling av proteinvekster her.