Owners and board

Graminors owners

AksjonærEierandel %  
Felleskjøpet Agri36,7 %
Staten ved Landbruks-og matdepartementet, Norges Miljø – og biovitenskapelige Universitet og Nibio34 %
Graminor AS15,1 %
Strand Unikorn AS9,4 %
Gartnerhallen SA4,8 %

Graminors board 

Hans Frode Kielland Asmyhr, chairman           Attorney
Ragnar Dæhli, co-chairFelleskjøet Agri SA
Hildegunn NorheimNIBIO
Wenche Myhre DahleFelleskjøpet Agri SA
Elisabeth MorthenGartnerhallen SA
Jostein FjeldStrand Unikorn AS
Helga AmdahlEmployee, Graminor AS

Graminors bylaws (in Norwegian)

Vedtekter-Graminor-AS.pdf