9 millioner kroner til forskning på genredigering

Kan man redusere rånesmak i svinekjøttet, avle frem storfe uten horn for å redusere skader på dyra og få mindre tørråte på poteter ved hjelp av genredigering – og hva med de etiske aspektene? Dette er bare noe av det som bedrifter i Heidner Biocluster har fått millionstøtte til å forske på.

Norges Forskningsråd har gitt om lag 9 millioner kroner til prosjektet GENEinnovate, som har som mål å utvikle innovative løsninger ved hjelp av genredigeringsteknologi. Forskningssarbeidet spinner ut i fra Heidner Biocluster, Norges ledende næringsklynge for trygg og bærekraftig matproduksjon. Initiativet ledes av Norsvin, og er et samarbeid med Geno, Graminor, AquaGen, NMBU og Bioteknologirådet. Formålet er å etablere et forskningsmiljø med kompetanse innen genredigeringsteknologi på husdyr, fisk og planter i Norge.

– Genredigering er en av de nye teknologiene som vil få stor betydning for internasjonal matproduksjon i framtida, sier forsknings- og utviklingssjef i Norsvin, Eli Grindflek.

– Vi er ikke klare for å bruke teknologien i dag, men vi ønsker å bygge kunnskap nasjonalt, kunne bruke teknologien i forskningsøyemed og være klar for å ta verktøyene i bruk når dette eventuelt blir aktuelt. Utviklingen på dette området skjer utrolig fort på verdensbasis, sier Grindflek.

Genredigering og CRISPR er på vei inn i landbruket verden over. Den nye teknologien er et kraftfullt forskningsverktøy, og små endringer i organismenes eget arvestoff kan få stor betydning for matproduksjon og helse. Genredigering er per nå ikke i bruk i norske avlsorganisasjoner.Les mer om genredigering hos Bioteknologirådet.

Det nye prosjektet har blant annet som mål å:  

–          Teste ut teknologien for å redusere rånesmak i svinekjøtt ved hjelp av genredigering.

–          Teste ut muligheten for å bruke genredigering for å eliminere horn hos storfe for å unngå skader på dyra, samt forbedre fruktbarheten hos norske kyr.

–          Teste ut om man kan få frem poteter som ikke blir utsatt for tørråte.

–          Utforske juridiske, etiske og samfunnsmessige aspekter ved å bruke genredigering i avlsindustrien.

Prosjektet har et totalbudsjett på 18,4 millioner kroner. I tillegg til partnerne nevnt ovenfor, innebærer prosjektet også samarbeid med forskningsinstituttet Sainsbury i England og Havforskningsinstituttet.

– For Heidner Bicocluster er denne tildelingen svært viktig. Dette er et eksempel på hvordan vi bygger sterke kompetansemiljøer som jobber med løsninger for de store globale utfordringene vi har i vente. Slike samarbeid på tvers av bedriftene fører til faglige synergier og god kostnadsutnyttelse, sier styreleder i Heidner Biocluster, Olav Eik-Nes.  

Poteter som er sterke mot tørråte

Tørråte (Phytophthora Infestans) er en soppsykdom som fører til store avlingstap i potetproduksjonen. For å bekjempe sykdommen brukes det årlig betydelige mengder sprøytemidler som både er kostbare og skadelige for miljøet. Gjennom forskningsprosjektet skal Graminor, i samarbeid med NMBU, teste mulighetene for å bruke CRISPR-teknologien til å forbedre tørråteresistens i norske potetsorter. Blant annet ved å «slå ut» gener som gjør poteten mottakelig for tørråte.