English version Norwegian version
Graminor logo

Marigold

Marigold

Marigold

Egenskaper

  Veksttid:   Middels sen toradssort, lik veksttid som Helium.
  Kornavling:   Høyt avlingsnivå, henholdsvis 6-11 % høyere avling enn Helium og Tyra over flere år. 
  Stråstyrke:   Noe svakere strå enn Helium. Kun svak tendens til stråknekk.
  Sykdomsresistens:   Rimelig god resistens mot mjøldogg og bladflekksykdommer, som de fleste andre toradssortene.
  Også resistent mot havrecystenematoder rase I og II.
  Moderat til lavt innhold av DON.
  Kornkvalitet:   Lavt proteininnhold, middels hektolitervekt og høy tusenkornsvekt.

Eier og foredler

Unisigma, Frankrike

Avstamning

UN 97-5 x UN 1750.

Godkjenningsår

2009


Del på Facebook