English version Norwegian version
Graminor logo

Fairytale

Fairytale

Fairytale

Egenskaper

  Veksttid:   Sein toradssort.
  Kornavling:             Svært høyt avlingspotensial.
  Stråstyrke:   God stråstyrke, meget god stråkvalitet.
  Sykdomsresistens:    Gjennomgående allsidig og god, men litt høye DON verdier. 
  Kornkvalitet:   Kornkvaliteten er middels, tusenkornsvekten og proteininnholdet er lavere enn hos Helium

Eier og foredler

Sejet Planteforædling, Danmark

Avstamning

Colston/(Recept/Power)

Godkjenningsår

2014.


Del på Facebook