English version Norwegian version
Graminor logo

Tulus (Rughvete)

Tulus (Rughvete)

Tulus (Rughvete)

Egenskaper

  Veksttid:   Tidlig modning, ca. 5-8 dager tidligere enn Olivin.
  Kornavling:   Potensielt yterik sort.
  Stråstyrke:   God stråstyrke, selv med langt strå. 
  Overvintring:   God overvintringsevne.
  Sykdomsresistens:   Gode resistensegenskaper. Kun svake angrep av gulrust og mjøldogg er blitt observert. 
  Kvalitet:   Høy tusenkornsvekt og hektolitervekt.
  Høyt proteininnhold. 

Eier og foredler:

Nordsaat Saatzucht GmbH, Tyskland


Del på Facebook