English version Norwegian version
Graminor logo

Finans

Finans

Finans

Egenskaper

  Veksttid:   Middels tidlig sort, ca. 1 dag tidligere enn Ellvis.
  Kornavling:   Høyt avlingspotensial omtrent som Olivin og Magnifik, men krever ofte fungicidbehandling for at potensialet skal bli realisert.
  Stråstyrke:   Kort og stråstiv.
  Sykdomsresistens:   Resistensegenskapene er en svakhet ved sorten. Blir relativt sterkt angrepet av mjøldogg.
  Utsatt for oppsmitting av septoria på grunn av kort strå. 
  Overvintringsevne:      God, men er ikke like vinterherdig som Magnifik.
  Kvalitet:   Relativt store korn, men lav hektolitervekt og svak proteinkvalitet. Var plassert i prisklasse 5, men da denne klassen går ut vil
  Finans i framtiden bli avregnet som fôrkorn. 

Eier og foredler

Lantmännen ek för, Sverige.

Godkjenningsår

2007


Del på Facebook