English version Norwegian version
Graminor logo

Odal

Odal

Odal

Egenskaper

  Veksttid:   Odal er 4 dager tidligere enn Belinda og 3 dager seinere enn Hurdal.
  Kornavling:   Ca. 2 % lavere avling enn Belinda.
  Stråstyrke:   Relativt langt strå og litt dårligere stråstyrke enn Belinda.
  Sykdomsresistens:    Trolig den sterkeste av markedssortene mot Fusarium graminiarium. I fusariumsforsøkene har den hatt meget bra spireevne og
  lave DON-tall.
  Odal er sterk mot mjøldogg og havrebrunflekk.
  Kornkvalitet:   Odal har svært bra kornkvalitet. Høyt fett- og proteininnhold og lav skallprosent.
  Odal egner seg bra til grynhavre. 

Eier og foredler

Graminor AS.

Avstamning

Belinda/NK92575.

Godkjenningsår

2009.


Del på Facebook