English version Norwegian version
Graminor logo

Hurdal

Hurdal

Hurdal

Egenskaper

  Veksttid:   Tidligst av markedssortene i Norge. 7 dager tidligere enn Belinda.
  Kornavling:   3-4 % lavere avling enn Belinda.
  Stråstyrke:   Lang strå og relativt stråsvak.
  Sykdomsresistens:   I fusariumsforsøkene har sorten bra spireevne og relativt lavt DON-innhold.
  Hurdal er svakere enn de andre sortene mot havrebrunflekk.
  Kornkvalitet:   Relativt små korn og lav hektolitervekt.
  På grunn av høyt fett- og proteininnhold, samt lavt skallinnhold har Hurdal meget bra fôrverdi.

Eier og Foredler

Graminor AS.

Avstamning

Martin/A90017.

Godkjenningsår

2005.


Del på Facebook