English version Norwegian version
Graminor logo

Gimse

Gimse

Gimse

Egenskaper

  Veksttid:   6 dager tidligere enn Belinda og 1 dag seinere enn Hurdal.
  Kornavling:   1-2 % lavere avling enn Belinda.
  Stråstyrke:   Til tross for at Gimse har langt strå, er den like stråstiv som Belinda. 
  Sykdomsresistens:      I fusariumsforsøkene har sorten god spireevne og relativt lavt DON innhold. 
  Kornkvalitet:         Relativt store korn og høy hektolitervekt.
  Middels høyt protein- og fettinnhold.
  Relativ høy skallprosent. 

Eier og foredler

Graminor AS.

Avstamning

Bessin/NK00063

Godkjenningsår

2014.


Del på Facebook