English version Norwegian version
Graminor logo

Lynne

Lynne

Lynne

 

EGENSKAPER

 Skyting  Tidlig som Grindstad
 Overvintringsevne  God i hele landet
 Sykdomsresistens  Sterk mot bladsykdommer                          
 Tørrstoffavling  Høyt nivå, hele landet
 Fôrkvalitet  God

Dyrkingsområde

Hele landet, meget god i fjellbygdene i Sør-Norge og i Nord-Norge

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2006

Foredlingsnummer

LøTi9605

For tiden ikke under oppformering

 

Del på Facebook