English version Norwegian version
Graminor logo

Lidar

Lidar

Lidar

EGENSKAPER

Skyting  Tidlig som Grinstad
Overvintringsevne  Meget god både i Sør-og Nord-Norge. Bedre enn Grindstad, som Noreng eller litt bedre.
Sykdomsresistens  Sterk
Tørrstoffavling  Høyt avlingsnivå, opp mot Grindstad i det meste av landet,
 men høyere i fjellbygdene og i Sør-Norge. Høyere enn Noreng og Vega i fjellbygdene og Nord-Norge.
 God gjenvekstevne som Grindstad, og klart bedre avling i andreslåtten enn Vega og Noreng.
Fôrkvalitet  God, lik Vega/Noreng, spesielt høyt innhold av karbohydrater.
 Avling i andreslåtten har lavere fordøyelighet enn Vega/Noreng, som Grindstad.

Dyrkingsområde

Hele landet, men konkurrerer best i fjellbygdene i Sør-Norge og i Nord-Norge.

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS.

Foredler

Bioforsk Øst Løken/DLF-Trifolium, Danmark.

Godkjenningsår

2007

Foredlingsnummer

LøTi9941

Tilgjengelig hos frøfirmaene

 


Del på Facebook