English version Norwegian version
Graminor logo

Lavine

Lavine

Lavine

 

EGENSKAPER 

 Skyting  Sein, som Kolpo
 Overvintringsevne   Meget god. Utmerker seg i fjellbygdene i Sør-Norge og i Nord-Norgr
 Sykdomsresistens   Sterk mot bladsykdommer
 Tørrstoffavling   Høyt nivå. Meget god i fjellbygdene og i Nord-Norge
 Fôrkvalitet   God

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2007

Foredlingsnummer

LøRk9518-4x

For tiden ikke under oppformering

 

Del på Facebook