English version Norwegian version
Graminor logo

Betty

Betty

Betty

 

 EGENSKAPER

 Skyting   Tidlig til middels tidlig, tidligere enn Bjursele, Lea og Reipo
 Overvintringsevne   Dårlig til middels god i Sør-Norge. Middels god i Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge
 Sykdomsresistens   Svak til middels sterk
 Tørrstoffavling   Middels høyt nivå i Sør-Norge. Høyt nivå i Nord-Norge og fjellbygdene
 Fôrkvalitet   Middels god.

Dyrkingsområde

Aktuell i høyereliggende og nordlige områder

Eier

Lantmannen/Graminor AS

Foredler

Svalöf Weibull AB

Godkjenningsår

1998

Tilgjengelig hos frøfirmaene

 

Del på Facebook