English version Norwegian version
Graminor logo

Snowy

Snowy

Snowy

EGENSKAPER

 Skyting   Sen
 Overvintringsevne   Meget god i hele Sør-Norge. Middels i Nord-Norge
 Sykdomsresistens   God
 Tørrstoffavling   Lavtvoksende og småbladet, forholdsvis høyt avlingsnivå, men lavere enn Milkanova i Sør-Norge, høyere i fjellbygdene og i Nord-Norge
 Fôrkvalitet   God, omtrent som Milkanova

Dyrkingsområde

Flatbygdene på Østlandet og Trøndelag

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2000

Foredlingsnummer

HoKv9275

Tilgjengelig hos frøfirmaene


Del på Facebook