English version Norwegian version
Graminor logo

Norstar

Norstar

Norstar

EGENSKAPER

 Skyting   Sen
 Overvintringsevne   Meget vintersterk, hele landet
 Sykdomsresistens   Sterk mot bladsykdommer
 Tørrstoffavling   Lavtvoksende og småbladet, likevel forholdsvis høyt avlingsnivå, men lavere enn Milkanova i Sør-Norge
 Fôrkvalitet   God fordøyelighet og forenhetskonsentrasjon, omtrent som Milkanova

Dyrkingsområde

God sort i Nord-Norge. Velegnet til beite i hele landet

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS

Foredler

Bioforsk Nord Holt, Trømsø

Godkjenningsår

2000

Foredlingsnummer

HoKv9262

Tilgjengelig hos frøfirmaene


Del på Facebook