English version Norwegian version
Graminor logo

Veid

Veid

Veid

EGENSKAPER

  Skyting   Senere enn Fure
  Overvintringsevne   Middels til god i i fjellbygdene og Nord-Norge.
  Sykdomsresistens   Ikke spesielt sykdomsutsatt
  Tørrstoffavling   Middels til god, noe bedre enn Fure i Nord og delvis fjellbygdene
  Fôrkvalitet   Middels god fordøyelighet og fôrenhetskonsentrasjon ved alle høstinger, som Fure

Dyrkingsområde

Best egnet i Nord-Norge og fjellbygdene

Eier

Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2012

Foredlingsnummer

VåEs9901

For tiden ikke under oppformering


Del på Facebook