English version Norwegian version
Graminor logo

Norild

Norild

Norild

 

 EGENSKAPER

  Skyting   Middels tidlig
  Overvintringsevne   God i Sør-Norge, meget god i Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge, sterkere enn Fure og Stella
  Sykdomsresistens   Middels til god resistens mot bladsykdommer, noe svakere enn Stella
  Tørrstoffavling   Middels til høyt avlingsnivå gjennom hele sesongen.
  Gir ofte bedre avling enn Stella og Fure i Nord-Norge og fjellbygdene
  Fôrkvalitet   Middels god fordøyelighet og fôrenhetskonsentrasjon ved alle høstinger,
  litt bedre enn Stella først i sesongen

Dyrkingsområde

Hele landet, men best egnet i Nord-Norge og fjellbygdene i Sør-Norge.

Eier

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS.

Foredler

Bioforsk Nord Holt, Tromsø.

Godkjenningsår

2001

Foredlingsnummer

HoEs1102

Tilgjengelig hos frøfirmaene

 

Del på Facebook