English version Norwegian version
Graminor logo

Fjaler

Fjaler

Fjaler

 

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, litt tidligere enn Tove
 Overvintringsevne   God, klart bedre enn Tove. Meget bra i Midt-Norge                 
 Sykdomsresistens   God
 Tørrstoffavling   Høyt nivå, som Tove
 Fôrkvalitet   God

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier 

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2006

Foredlingsnummer

FuRa9503-4x

For tiden ikke under oppformering


Del på Facebook