English version Norwegian version
Graminor logo

Figgjo

Figgjo

Figgjo

 

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, som Tove
 Overvintringsevne   God, bedre enn Tove i Sør- og Nord-Norge                   
 Sykdomsresistens   God
 Tørrstoffavling   Høyt nivå, Klart bedre enn Tove
 Fôrkvalitet   God

Dyrkingsområde

Hele landet

Eier 

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2006

Foredlingsnummer

FuRa9602-4x

Tilgjengelig hos frøfirmaene


Del på Facebook