English version Norwegian version
Graminor logo

Fia

Fia

Fia

 

EGENSKAPER

 Skyting   Middels tidlig, litt tidligere enn Tove
 Overvintringsevne   God, litt bedre enn Tove. Meget bra i Midt- og Nor-Norge
 Sykdomsresistens   God
 Tørrstoffavling   Høyt nivå, litt høyere enn Tove
 Fôrkvalitet   God

Dyrkingsområde

Hele landet, god i Midt- og Nord-Norge

Eier 

Landbruks- og matdepartementet/Graminor AS

Foredler

Graminor AS

Godkjenningsår

2004

Foredlingsnummer

FuRa9501-4x

Tilgjengelig hos frøfirmaene


Del på Facebook