English version Norwegian version
Graminor logo

FRUKT OG BÆR

FRUKT OG BÆR

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter  sammen med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der hvor vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene. I forhold til forskning  som er relatert til utvikling av nye sorter for frukt og bær er Graminor involvert i følgende prosjekter :

Varighet 2012 -2017

Pre-breeding for Future Challenges in Nordic Apples.

Pre-breeding for fremtidige utfordringer i Nordisk epledyrking (PPP).

NORDGEN

 

Varighet 2014-2017 | NFR 234312

High quality cultivars of strawberry and raspberry for processing and fresh market.

Kvalitetssorter av jordbær og bringebær til industri og konsum (BÆRSORT)

FORSKNINGSRADET.NO |  NJOS.NO

 

Varighet 2014-2017 |  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (2014/1897-3/512.1); Fylkesmannen i Vest-Agder (2014/1697 512.1); Føregangsfylke frukt og bær v/ Fylkesmannen i Hordaland (2014/2281 522.3)

New measures against Red rotròte (Phytophthora rubi) in raspberries.

Nye tiltak mot raud rotròte (Phytophthora rubi) i bringebær.

NJOS.NO

 

Plant cultivars Database for fruit and berries.

Sortsdatabase i frukt og bær.

NJOS.NO

 

Varighet 2015-2018 | NFR 244658

From the laboratory to the field: biomarkers for low temperatures tolerance in strawberries.

Fra laboratorium til feltforsøk: anvendelse av gen-markører for mer effektiv fremstilling av overvintringssterke jordbærsorter.

FORSKNINGSRADET.NO

 


Del på Facebook