English version Norwegian version
Graminor logo

ENGVEKSTER

ENGVEKSTER

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter  sammen med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forsking og utvikling der hvor vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene. I forhold til forskning  som er relatert til utvikling av nye sorter for engvekster er Graminor involvert i følgende prosjekter: 

Varighet 2013-2017 | NFR 225019

Increased seed yield of Norwegian grown red clover (Trifolium pratense) by improved pollination by bumblebees and honeybees (PolliClover).

Bedre pollinering av rødkløver (Trifolium pratense).

FORSKNINGSRADET.NO |

 

Varighet 2012 -2017 

PPP for pre-breeding in perennial ryegrass (Lolium perenne L.).

Pre-breeding i engelsk raigras (Lolium perenne) (PPP).

NORGEN

 

Varighet 2015-2018 | NFR 244226

FRØAVLITAGO: Safe seed supply of ‘Litago’ and future Norwegian cultivars of white clover (Trifolium repens L.).

FRØAVLITAGO: Sikker frøforsyning av "Litago" og fremtidige norske sortar av kvitkløver (Trifolium repens L.).

FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet 2011-2015 | NMBU /GRAMINOR

Improving seed yield potential in tetraploid red clover (Trifolium Pratense L.) - Nærings Phd.

The main objective of this Project is to develop physiological genetic and molecular knowledge, tools and germplasm for the breeding of new improved tetraploid red clover With enhanced seed yield potential.

 


Del på Facebook