English version Norwegian version
Graminor logo

KORN

KORN

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter  sammen med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene. I forhold til forskning  som er relatert til utvikling av nye sorter for korn er Graminor involvert i følgende prosjekter: 

 

Varighet: 2016-2020 |  NFR 256370

Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat.

Prosjektet har som mål å implementere nye genom-baserte foredlingsverktøy som kan effektivisere Graminors hveteforedlingsprogram. Resistens mot aksgroing vil bli brukt som case, siden dette er den viktigste egenskapen som må forbedres for å sikre en stabil bakekvalitet basert på norskprodusert hvete.

FORSKNINGSRADET.NO
Varighet: 2013-2016 |  NFR 224833

Increased grain yield and grain quality through better resistance to leaf blotch diseases in wheat and barley.

Økte kornavlinger og bedre kornkvalitet gjennom økt resistens mot bladflekksykdommer i hvete og bygg.

FORSKNINGSRADET.NO
Varighet 2013-2016

Building the future of the Norwegian plant breeding.

Integrering av moderne verktøy og strategier i norske planteforedlingsprogrammer.

 

Varighet 2012 -2017

Combining knowledge from field and from laboratory for pre-breeding in barley.

Integrasjon av felt- og laboratoriekunnskap i bygg (PPP).

NORDGEN

 

Varighet 2013 - 2016 | NFR 225181

Genomics for improved sustainability and competitiveness of Norwegian breeding programs on livestock, aquaculture species and plants (GENSEL).

Genomics for økt bærekraft og konkurranseevne innen norsk avlsarbeid på husdyr, fisk og planter.

FORSKNINGSRADET.NO 

 

Varighet 2013-2016 | NFR 225386 

Norwegian malt, hops and herbs - the flavor of Norwegian beer. 

Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk øl. 

FORSKNINGSRADET.NO | NIBIO.NO

 

Varighet 2014-2017 | NFR 233908

Resistance sources, resistance mechanisms and selection methods against Fusarium and mycotoxins in Oats (RESIFUS).

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre.

KORNFORUM.NO | FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet 2014-2017 | NFR 233993

Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality (QualityWheat).

Norsk mathvete med riktig proteininnhold og god baketeknisk kvalitet.

BIOFORSK.NO |  LANDBRUKSDIREKTORATETNOFIMA.NO | FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet 2016 - 2019

Resistance to Fusarium langsethiae in Norwegian Oats (TRYGGHAVRE).

Resistens mot Fusarium langsethiae i norsk havre (TRYGGHAVRE).

 

 


Del på Facebook