Eiere og styret

Graminors eiere

AksjonærEierandel %  
Felleskjøpet Agri36,7 %
Staten ved Landbruks-og matdepartementet, Norges Miljø – og biovitenskapelige Universitet og Nibio34 %
Graminor AS15,1 %
Strand Unikorn AS9,4 %
Gartnerhallen SA4,8 %

Graminors styre 

Hans Frode Kielland Asmyhr, leder          Cand. Jur
Ragnar Dæhli, nestlederFelleskjøet Agri SA
Hildegunn NorheimNIBIO
Wenche Myhre DahleFelleskjøpet Agri SA
Elisabeth MorthenGartnerhallen SA
Jostein FjeldStrand Unikorn AS
Helga AmdahlAnsatt Graminor AS

Graminors vedtekter

Vedtekter-Graminor-AS.pdf