English version Norwegian version
Graminor logo

Margit Oami Kim

ASSISTERENDE FOREDLER, KORN - permisjon til 1. januar 2019
Mobil
+47 416 77 196
E-post
margit.kim@graminor.no