English version Norwegian version
Graminor logo

Espen Sannes Sørensen

NÆRINGSRETTET PHD STUDENT, KORN
Mobil
+47 478 33 294
E-post
espen.sorensen@graminor.no