English version Norwegian version
Graminor logo

Graminors suksess i østerled

Publisert: 23.08.2016 14:27

Norske kornsorter har hatt stor framgang i Finland på 2000-tallet, og arealet med norske sorter er nå større hos våre naboer i øst enn her hjemme. Det dyrkes nå mer Demonstrant, Brage og Ringsaker i Finland enn i Norge.

Les mer

Norske havresorter i medvind

Publisert: 31.05.2016 09:56

Graminor utvikler havresorter som er egnet for norske og nordiske vekstforhold. De siste årene har flere gode norske sorter kommet på markedet. Markedsandelen for Graminor havresorter i Norge var godt over 50% i 2015.

Les mer

Planteforedling virker

Publisert: 04.05.2016 16:19

 

Utviklingen av nye hvetesorter har ført til at avlingene i EU har økt med 22 millioner tonn de siste 15 årene. Uten nye potetsorter vill avlingene vært 20% lavere og prisene 7% høyere.

Les mer

Norsk raigras er god økonomi

Publisert: 11.04.2016 09:17

Norske raigrassorter gir høyere avling og er mer vinterherdige enn utenlandske sorter under norske vekstforhold. Rask etablering, store tørrstoffavlinger, god gjenvekstevne og fremragende fôrkvalitet er viktige årsaker til at denne grasarten har blitt populær.

Les mer

Nye sorter engvekster og korn

Publisert: 04.04.2016 10:19

Flere nye sorter av engvekster og korn ble godkjent av plantesortsnemda i mars 2016. Graminor sitt samfunnsoppdrag er å utvikle og levere nye plantesorter til den norske jord- og hagebruksnæringen.

Les mer

Nobel og Saga - nye norske jordbærsorter

Publisert: 17.03.2016 11:36

Nobel og Saga er jordbærsorter utviklet for norske forhold hvor smak, holdbarhet og overvintring er viktige egenskaper.

Les mer

Yara og Graminor samarbeid i Finland

Publisert: 07.03.2016 11:37

 

Graminor og Yara har sesongen 2016 et samarbeid for å teste ut et utvalg av Graminor sine kornsorter med ulike Yara gjødslingsregimer i Finland. Det finske markedet er et viktig satsingsområde for begge selskaper, og et samarbeid i Finland er et ledd i å øke satsingen på nordisk samarbeid.

Les mer

Sommerjobb hos Graminor

Publisert: 15.02.2016 09:27

Vi er avhengige av ekstrahjelp i vekstsesongen og  er du interessert i en variert jobb som gir et godt innblikk i planteproduksjon og utvikling av plantesorter så er du en aktuell kandidat.

Les mer

Forskningsprosjekt for over 16 millioner til Graminor

Publisert: 25.01.2016 17:23

«Dette er en stor anerkjennelse av Graminor sitt foredlingsarbeid og vår innsats for å øke matproduksjon basert på norske ressurser» sier FOU-leder Muath Al Sheikh.

Les mer

Sortsutvikling for eit endra klima

Publisert: 04.01.2016 14:03

 Er sortsutvikling for eit endra klima mogleg ? Sortsutvikling for framtidig klima krev eit genetisk vidt plantemateriale for å møte raske endringar. Marknaden er liten, og eigna sortar må utviklast i Norge eller i Norden.

 

Les mer
1 2 3 4