English version Norwegian version
Graminor logo

Utvikling av nye norske potetsorter

Publisert: 26.04.2017 12:52

I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at de nye sortene gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere. Hvert år lager vi i Graminor nye potetsorter og selve utviklingen av en ny sort tar ti til tolv år.

Les mer

Nordisk samarbeid i utviklingen av plantesorter

Publisert: 04.04.2017 16:03

Kombinasjonen av privat og offentlig innsats i foredlingen har sikret langsiktighet, et høyt kunnskapsnivå og teknologisk fokus som har bidratt til kontinuerlig utvikling av nye plantesorter for dette unike klimatiske området i Norden.

Les mer

Krafttak for nye frøblandingar

Publisert: 06.03.2017 08:46

Ei meir målretta utvikling av frøblandingar og sikrare utprøving av desse i Norge, kan gje auka engavlingar.

Les mer

Virtual Reality (VR) i planteforedlingen

Publisert: 15.12.2016 13:28

Graminor er en av hovedaktørene i et nytt forskningsprosjekt der målet er å ta i bruk nye teknologiske metoder som «Virtual Reality» for å effektivisere utviklingen av nye plantesorter. Utvikling av nye plantesorter er helt nødvendig for å øke matproduksjonen og for å gjøre jordbruket i stand til å takle nye plantesykdommer, produksjonsmetoder og produktkrav og kommende klimaendringer.

Les mer

Næringsrettet doktorgrad for første gang i Graminor

Publisert: 05.12.2016 14:35

Målet med doktorgraden er å se på muligheten for øke frøavlingen i norsk tetraploid rødkløver. Helga Amdahl i Graminor skal forsvare doktorgraden den 9. desember på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Les mer

Hassel og Nansen – nye potetsorter fra Graminor

Publisert: 01.12.2016 14:54

Hassel og Nansen er to nye potetsorter fra Graminor. De nye potetsortene er laget for norske forhold for den norske potetdyrkeren og forbruker.

Les mer

NLR Potetskolen - kvalitetsproduksjon av norsk matpotet

Publisert: 21.11.2016 11:26

Hvordan lages en ny potetsort og hvilke egenskaper er viktige når vi velger ut framtidas potet ? Dette og en introduksjon til Graminors foredlingsprogram i potet er tema på NLR Potetskolen 22. og 23. november 2016.

Les mer

Norsk hvete «svømmedyktig»

Publisert: 16.09.2016 13:23

 

Norske og nordiske hvetesorter ser ut til å ha ganske høy vanntoleranse og er relativt godt rustet for å tåle perioder med regn sammenliknet med mange utenlandske sorter. Spesielt sortene Bjarne, Mirakel og Zebra har hittil utmerket seg med god overlevelsesevne i vannmetta jord.

Les mer

Graminors suksess i østerled

Publisert: 23.08.2016 14:27

Norske kornsorter har hatt stor framgang i Finland på 2000-tallet, og arealet med norske sorter er nå større hos våre naboer i øst enn her hjemme. Det dyrkes nå mer Demonstrant, Brage og Ringsaker i Finland enn i Norge.

Les mer

Norske havresorter i medvind

Publisert: 31.05.2016 09:56

Graminor utvikler havresorter som er egnet for norske og nordiske vekstforhold. De siste årene har flere gode norske sorter kommet på markedet. Markedsandelen for Graminor havresorter i Norge var godt over 50% i 2015.

Les mer
1 2 3 4