English version Norwegian version
Graminor logo

Ny FOU-leder i Graminor

Publisert: 04.01.2016 13:22

Muath Alsheikh tiltrer stilingen som FOU-leder for Graminor fra januar 2016.  Muath har en M.Sc og Ph.D in "Plant Biotechnology" fra Reading Universitetet i Storbritannia. I tillegg har Muath en MBA fra BI i Norge. Han er også Førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

 

Muath har jobbet i Graminor siden 2006 og den siste tiden hatt stillingen som jordbær - og potetforedler samt assisterende FOU leder. Han vil fortsette å lede foredlingsprogrammene på jordbær og potet.

Muath overtar FOU leder jobben etter Lars Reitan som har nådd pensjonsalder. For Graminor er det veldig gledelig at Lars fortsetter i en deltidsstilling med lederansvaret for ‘RESIFUS’ prosjektet som er et stort prosjekt over fire år med avslutning 31.12.2017. Prosjektet har tittelen «Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre».

Lars er utdannet på NLH (nå NMBU) og har i hele sin yrkeskarriere jobbet med planteutvikling. Lars sin første jobb var som forskningsrådsstipendiat i 1974 ved institutt for plantekultur. I 1976 ble han ansatt i det nasjonale Kornforedlingsprogrammet som kornforedler i Midt-Norge, stasjonert på Statens forskingsstasjon Voll i Trondheim. Lars tok sin doktorgrad  (Dr.scient på det genetiske grunnlaget  for spiretreghet hos hvete) i 1980.  I 1983 flyttet han med stasjonen til Stjørdal og Kvithamar, som da var hovedstasjonen i Midt-Norge. Lars hadde ansvar for kornforedlinga kombinert med kornforskning i Midt Norge. Kornartene var bygg, havre og hvete.   I år 2000 ble det bestemt at kornforedlingsaktiviteten i Midt-Norge skulle avvikles og sentraliseres til Norsk Kornforedling på Bjørke. Lars takket ja til stillingen som forskningssjef korn med spesielt ansvar for resistensforedlinga i bygg i det nyetablerte selskapet.   I 2002 ble Graminor etablert, og virksomheten i korn ble videreført.

Lars 135

 


Del på Facebook