English version Norwegian version
Graminor logo

Forbedring av flatskurvresistens i norske poteter

Publisert: 20.11.2015 13:04

En viktig målsetning for Graminor og det norske potetforedlingsprogrammet er å utvikle nye sorter som har bedre eller helst fullstendig resistens mot flatskurv i potet.

Potet er den nest viktigste kulturveksten i Norge og den fjerde viktigste i verden. Flatskurv er en kvalitetssykdom på potet som forårsakes av noen få av mange arter i den jordboende bakterieslekten Streptomyces.  Skurvsårene gir synlig kvalitetsforringelse og gjør i tillegg knollene mer utsatt for uttørking. Dette er således en viktig sykdom både for produsenter, omsetningsapparat og konsumenter. Det finnes ingen tilfredsstillende kjemiske metoder for bekjempelse av sykdommen. Det finnes heller ikke fullstendig resistens i kjente potetsorter, men det faktum at noen sorter er relativt robuste mot flatskurv tyder på at sykdommen kan bekjempes gjennom målrettet avl. En viktig målsetning for Graminor og det norske potetforedlingsprogrammet er derfor å utvikle nye sorter som har bedre eller helst fullstendig resistens mot flatskurv. Dette vil være et viktig ledd i å forbedre økonomisk utbytte fra potetavlinger. Hovedfokus i prosjektet er å effektivisere foredlingsprosessen i potet for utvikling av sykdomsresistente sorter gjennom etablering av molekylære markørteknikker. Første utfordring er å identifisere plantemateriale som divergerer med hensyn på sykdomsresistens. Som en del av dette arbeidet vil vi teste ut forskjellige metoder for effektiv resistensscreening (fenotyping). Videre vil vi identifisere molekylære markører som kan brukes for å identifisere flatskurvresistente sorter på et tidlig stadium i foredlingsprosessen. For fremtidig bekjempelse av flatskurv er det også viktig å få en dypere forståelse av hvilke faktorer som påvirker utviklingen av skurvangrep, og hvilke gener som er involvert i infeksjon og sykdomsutvikling hos både planta og bakterien. En liten del av prosjektet vil derfor gå til slik grunnleggende strategisk forskning. Prosjektet totalt vil bidra til å forbedre vår forståelse av en kompleks egenskap som resistens samtidig som det vil utvikles verktøy og plantemateriale for foredling av nye flatskurvresistente potetsorter.

Dette er et av flere FOU-prosjekt på potet hvor Graminor er delaktig.


Del på Facebook