English version Norwegian version
Graminor logo

Sommerjobb hos Graminor

Publisert: 15.02.2016 09:27

Vi er avhengige av ekstrahjelp i vekstsesongen og  er du interessert i en variert jobb som gir et godt innblikk i planteproduksjon og utvikling av plantesorter så er du en aktuell kandidat.

Graminor har ansvar for utviling av plantesorter for jord- og hagbebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene. Vi holder til på Bjørke Forsøksgård i Hamar kommune.

De ulike vekstene har ulike arbeidstopper, og krever sesonghjelp uavhengig av hverandre. De viktigste arbeidsoppgavene gjennom sesongen er vedlikehold og etablering av nye forsøksfelt, feltnoteringer (som; innblanding av ugras, observasjon av plantesykdom, veksttidlighet), åkergåing (registrering av innblanding), høsting av felt og ellers forefallende. Godt humør og interesse for plantedyrking er nødvendige egenskaper. Vi vektlegger også nøyaktighet, og evnen til både å jobbe selvstendig og samarbeide med andre.

All nødvendig opplæring vil bli gitt.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, med interessante og varierte arbeidsoppgaver, og det aller meste vil foregå utendørs. Søknadsfrist 10. april.

Lønn i henhold til tariff, og arbeidstid er fra 07.30 – 15.30 (eventuell overtid avklares i forkant).

Spørsmål og elektronisk søknad rettes til Vivian Rognerud

mob 412 17 537 og epost: vivian.rognerud@graminor.no


Del på Facebook