English version Norwegian version
Graminor logo

Ny Administrerende Direktør i Graminor AS

Publisert: 26.10.2018 12:17

Kristin Børresen er ansatt som ny administrerende direktør i Graminor AS. Hun ser fram til å bidra til å videreutvikle selskapet. Graminor er Norges eneste selskap innen plantesortsutvikling og har programmer innenfor engvekster, korn, poteter, frukt og bær.

Vi er godt fornøyd med å få Kristin som ny leder for Graminor AS, sier Hans Frode Kielland Asmyhr – styreleder i Graminor. Selskapet har en viktig rolle i å gi den norske bonden det plantematerialet som trengs for å kunne produsere mat basert på norske ressurser og ivareta matsikkerheten i Norge. Samtidig skal selskapet ha et kommersielt fokus gjennom å levere plantesorter som etterspørres av den norske bonden.  Styret i Graminor mener Kristin har god forståelse  og engasjement for landbruksnæringen og matproduksjonen i Norge. Hun har solid forretningsmessig bakgrunn og relevant kunnskap om forvaltning og landbruk, samt et betydelig nettverk som er viktig i denne stillingen. Etter en grundig prosess vedtok styret ansettelsen i styremøte fredag 26. oktober.

Graminor sitt samfunnsansvar er å utvikle nye plantesorter for norske og nordiske vekstforhold. Selskapet leverer nye plantesorter til jord – og hagebruket i Norge. Selskapet har også stor aktivitet innen forskning og utvikling relatert til plantevitenskap som er relevant for selskapet. Kristin har de siste tre årene vært ansatt som Markeds og Kommunikasjonssjef i Graminor. Hun har Master i økonomi og ressursforvaltning fra NMBU, og har tidligere jobbet i blant annet Geno Global og Yara. Kristin tiltrer stillingen som adm. dir. den 1. januar 2019. Nåværende Adm. direktør Idun Nytun Christie går av med pensjon i 2019.


Del på Facebook